• Stötvåg

    Stötvågor skickas ner mot den skadade vävnaden. Stötvågornas frekvens och kraft anpassas efter diagnos och individ

STÖTVÅG & TEJPNING

STÖTVÅGSBEHANDLING

Är en metod där man via en maskin stimulerar kroppens vävnader med hjälp av tryckvågor. Det är en välbeprövad behandlingsmetod med god vetenskaplig grund vid behandling av diverse smärttillstånd i muskler, senor och seninfästningar.

Exempel på tillstånd som kan behandlas med stötvågsbehandling är

  • Hälsporre
  • Hälseneinflammation
  • Löparknä
  • Tennisarmbåge
  • Benhinneinflammation
  • Golfarmbåge
  • Senskador i axeln med flera.

TEJPNING

Denna behandlingsform används ofta i samband med ledbansskador eller andra vävnader som behöver skydd från belastning. Den skall stödja upp i försvagade kroppsdelar som behöver stöd av en anledning. Denna behandlingsform tillsammans med rehabilitering är ett mycket vanligt behandlingskombination.

© Copyright - Skelleftea Rygg & Led Pwered by Segel.se