• Stötvåg

    Stötvågor skickas ner mot den skadade vävnaden. Stötvågornas frekvens och kraft anpassas efter diagnos och individ

STÖTVÅG & TEJPNING

STÖTVÅGSBEHANDLING

Är en metod där man via en maskin stimulerar kroppens vävnader med hjälp av tryckvågor. Det är en välbeprövad behandlingsmetod med god vetenskaplig grund vid behandling av diverse smärttillstånd i muskler, senor och seninfästningar.

Exempel på tillstånd som kan behandlas med stötvågsbehandling är

  • Hälsporre
  • Hälseneinflammation
  • Löparknä
  • Tennisarmbåge
  • Benhinneinflammation
  • Golfarmbåge
  • Senskador i axeln med flera.

Att tänka på före och efter en stötvågsbehandling

Man bör avstå från intensiv fysisk aktivitet och belastning av det behandlade området det närmsta dygnet efter en behandling. Du bör undvika stötvågsbehandling om du samtidigt genomgår en annan behandling, som t.ex. Kortisoninjektioner, antiinflammatorisk eller blodförtunnande medicinering av hög dos antiinflammatoriska läkemedel. Har du hjärtbesvär, en ökad blödningstendens, akut inflammation i behandlingsområdet, neurologiskt eller vaskulärt nedsatt funktion i området eller är gravid ska du inte genomgå en stötvågsbehandling.

TEJPNING

Denna behandlingsform används ofta i samband med ledbansskador eller andra vävnader som behöver skydd från belastning. Den skall stödja upp i försvagade kroppsdelar som behöver stöd av en anledning. Denna behandlingsform tillsammans med rehabilitering är ett mycket vanligt behandlingskombination.

© Copyright - Skelleftea Rygg & Led Pwered by Segel.se