IDROTTSMEDICIN

Att vara fysisk aktiv och idrotta är ett bra sätt att förebygga våra mest förekommande folksjukdomar. Oavsett om du tävlar på hög nivå eller är motionär kan skador uppkomma som gör att du behöver vård.

Idrottsmedicin är ett specialistfält inom sjukvården som omfattar kunskapen om motion och idrott, behandling och förebyggande av sjukdomstillstånd och idrottsrelaterade skador. Idrottsmedicin spänner över ämnen som traumatologi, medicin, fysiologi, prevention, rehabilitering.

Elitidrottare eller motionär – vi finns här för dig

Vi har många års erfarenhet med inriktning mot idrottsmedicin, och riktar oss både till dig på elitnivå som till dig som idrottar mer för ditt eget välbefinnandes skull. Vårt mål att ge varje individ möjlighet att utöva sin idrott på den egna högsta nivån. Vi utför bedömningar, diagnostiseringar, behandlingar, idrottsspecifik rehabilitering, tester och ger träningsinstruktioner. I våra lokaler finns fullt utrustade gym med all nödvändig utrustning för att du ska kunna återgå till din tidigare aktivitetsnivå eller idrott så snabbt som möjligt.

© Copyright - Skelleftea Rygg & Led Pwered by Segel.se