• FÖRETAG

FÖRETAG

80% av alla svenskar drabbas av ont i ryggen någon gång under sitt liv, och varje år påverkas 1/3 av alla vuxna svenskar av detta problem. Ryggsmärta är den vanligaste orsaken till sjukskrivning (32% av all sjukskrivning) och förtida pension i Sverige. Den totala kostnaden för ryggsmärta beräknas uppgå till mer än 20 miljarder SEK per år!

Långvarig diffus smärta i axlar, nacke och rygg samt ångest, depression och stress dominerar bland sjukskrivningar.

Tungt fysiskt arbete och dålig arbetsmiljö framförs ofta som orsaker till smärtor i ryggen. I många studier finner man också ett klart samband mellan rapporterade ländryggsbesvär och under längre tid ofta återkommande tunga lyft, böjda och vridna arbetsställningar samt med arbete på skakiga underlag som truckar, lastbilar och traktorer. För nackbesvär har man funnit klara samband med repetitiva och monotona arbetsmoment samt med låsta arbetsställningar, som stillasittande kontorsarbete.

Här gäller det att jobba med förebyggande resurser innan symtomen bryter ut. Att sjukfrånvaron minskar medan din personals allmänna välbefinnande ökar, tycker säkert du som företagare låter intressant.

Företagets viktigaste resurs är människan. Varje åtgärd som läggs på personalens välbefinnande är en lönsam investering. Hälsans största hot idag är att så många människor har stillasittande och monotona arbeten som utsätter kroppen för slitage och felbelastning. Även fysiskt ansträngande arbeten som innehåller tunga lyft eller påfrestande arbetsställningar sliter på kroppen. Det är här som vi på

Skellefteå  Rygg & Ledklinik kommer in i bilden, om Du som arbetsgivare vill uppmuntra och ta hand om Din personal.

Hur kan vi hjälpa er?

Vi på Skellefteå Rygg & Ledklinik erbjuder företag naprapati, rehabilitering, massage, för att förebygga besvär vid till exempel stelhet och muskelspänningar, muskulära svagheter,  och som resurs vid akuta symtom som exempelvis ryggskott, ischias, nackspärr, huvudvärk  mm.

Vi är öppna för förslag, för att på bästa möjliga sätt kunna skräddarsy en behandlingsform som överensstämmer med ert företags behov.

En naprapatbehandling är 100 % avdragsgill för företaget som rehabilitering och/eller förebyggande friskvård.

© Copyright - Skelleftea Rygg & Led Pwered by Segel.se